Exponát: ČSD Ztr 1102-3

Vůz řady Ztr (později označen mezinárodním označením Glm) je určen pro přepravu kusových i paletizovaných zásilek potravin a zboží, které je nutno chránit před povětrnostními vlivy a které by mohly poškodit jejich jakost.

Tento vůz s číslem 21 54 104 1102-3 byl po vyřazení z provozu u ČSD odprodán na vlečku jihočeských papíren ve Větřní. V roce 1998 byl námi zakoupen pro zachování jako muzejní exponát a záhy využit i k první přepravě v naší režii. Z papíren ve Větřní byl již náš vůz odeslán jako „náběžník“(1 do vápenky Hasit, Velké Hydčice. Zde do něj byly naloženy získané náhradní díly na lokomotivy řady V 60 a T 444.02. Z Velkých Hydčic odjel do Brandýsa nad Labem, do naší původní deponie s zamýšleným budováním muzea. Po přelomu století byl vůz přesunut do prostor naší opravárenské základny na Zlíchově. Během roku 2005 byl přesunut do nově vznikajícího muzea Výtopny Zdice, kde doposud je již jako provozní exponát.
Oprava na voze probíhala od roku 2003, byť s řadou přestávek do jeho úplné opravy zevnějšku v roce 2011.
Zatím se účastnil již dvou tématických fotoakcích, první ještě v nedokončeném stavu 3. dubna 2011 na jednodenní fotoakci na Liteňce, kde vznikla tato pohlednice z první jízdy. Druhá dokonce třídenní fotoakce s pracovním názvem „Bečov“ se konala o týden později, kde již v dokončeném stavu vznikla další tato druhá pohlednice, nebo jeden ze snímků z Bečova byl použit v nástěnném kalendáři pro rok 2012 na měsíc leden.
Kromě vystavení vozu v prostorách expozice je zamýšleno využití našich vozů hlavně při některé z dalších nostalgických jízd, případně se často zúčastňuje v „domovském depu“ fotografických či filmových akcí.

Vůz je provozním exponátem ve Výtopně Zdice, kde tvoří součást expozice poválečných vozů, používaných u tehdejších ČSD až do počátku devadesátých let minulého století.(1Náběžník – terminologie pro vůz zaslaný do dílen či do opravy s označením závady či neplatnými prohlídky.

Základní údaje o vozu Ztr (Glm)
Výrobce:Vagonka Česká Lípa
Rok výroby:není znám
Hmotnost prázdného vozu:cca 10 700 kg
Celková délka vozu:10 640 mm
Celková šířka vozu:2 810 mm
Ložná délka:8 640 mm
Ložná šířka:2 750 mm
Ložná plocha:23,80 m3
Brzda:vzduchová tlaková typu „Božič“
Průměr kol:1 000 mm

Vůz je vybaven ruční mechanickou brzdou s vřetenovým ústrojím, ovládanou z brzdařské budky.
  • Náš vůz v původním působišti na Zlíchově.

  • O špatném stavu podlahy svědčí další obrázek. S ohledem na naše finanční možnosti jsme podlahu částečně opravili.
  • Na posledním obrázku je vůz již ve Zdicích před finálním nástřikem.  • Vůz při finálním nástřiku na jaře 2010

  • Druhý snímek zachycuje práce při doplňování výdřevy v části brzdařské budky. Dveře brzdařské budky zatím vyrobeny nebyly (z finančních důvodů), provozu ale nikterak nebrání.  • Ještě nedokončený vůz Ztr 27 54 104 1 102-7 odstaven před naší správní budovou.

© Saxi.cz
Kopírování a jakékoliv šíření obsahu tohoto portálu je bez souhlasu administrátorů výslovně zakázáno!