Knihy » ČSD před padesáti lety

Zboží:
ČSD před padesáti lety

Kniha mapuje stav československých železnic z doby před 50 lety, tedy kolem roku 1960. Po úvodu následuje 14 kapitol, ve kterých je popisován stav nejen území dnešní České republiky, ale také Slovenska i českých a slovenských příhraničních oblastí. Všímá si zejména toho, co do dnešních dnů nenávratně zmizelo, co se zásadně změnilo a co, zejména pokud se týče stanic a tratí, přibylo nového, což v popisované době často nebylo ani v plánech budoucnosti.

Úvodní kapitola zasazuje železnici do kontextu popisované doby, připomíná tehdejší úroveň života, cenové poměry i stav techického pokroku. Uvádí i některé glosy z novin a časopisu, podle kterých bylo duležitejší socialistické soutěžení než informace o vybudování nových stanic, traťových úseku, modernizace zabezpečovací techniky či nasazení nových kolejových vozidel do provozu. Především však zobrazuje to, co bylo pro celou železniční sít společné, jako byl stav zabezpečení stanic a tratí prevážne s mechanickými návěstidly, za tmy osvětlovanými petrolejovými lampami, mechanické závory, které se začínaly pozvolna nahrazovat automatickou průjezdovou technikou a klasické lepenkové jízdenky (dnes již nepoužívané) které byly v některých stanicích a zastávkách již tištěny na strojích přímo v osobních pokladnách. Vetší význam byl tehdy prokládán pohodlí cestujících čekajících na vlaky (kulturní střediska, nádražní restaurace) než rozsahu a technice informačního systému. Za to v knižních jízdních řádech pro cestující bylo více informací než dnes, vlaku osobní dopravy jezdilo povšechná sice méně, ale jezdily i časně ráno a pozdě večer. Dále úvodní část připomíná tehdejší označování vozidel, územní clenení CSD s hraničními přechody, charakter mezinárodní osobní dopravy, informace o uniformách a jejich nošení a také ostrahu dráhy železnicní policií.

Každá z dalších regionálních kapitol je členěna zhruba do 4 tematických okruhu. Prvním jsou stavby železničních budov, převážně těch pro cestující. Všímá si budov zmizelých, přestavěných, ale i těch nových z popisované doby a z období následujícího období. S tím souvisí i stavba nových tratí (která nebyla v popisované dobe nijak rozsáhlá) a také rušení do té doby fungujících traťí nebo plné či částečné zastavování provozu na určitých traťových úsecích. Dalším okruhem je stav návěstní a zabezpečovací techniky, kde je poukazováno spíše na výjimky vybočující z tehdy běžného normálu, kterým bylo elektromechanické zabezpečení a mechanická návěstidla. Výjimkami bylo např. zabezpečení elektrodynamické se světelnými návěstidla typu Elektrosignál či začínající reléové zabezpečení ruského typu. Jsou připomenuta atypická mechanická návěstidla, stará zabezpečovací zařízení a mechanické závory, které se dlouho udržely, někde až do současnosti.

Třetí okruh si všímá skladby a rozsahu provozu vlaku na hlavních i některých vedlejších tratích, jejich trakce, vozebních ramen, složení souprav a porovnání se současností. A konecne čtvrtý okruh uvádí lokomotivy, motorové vozy i normální osobní a rychlíkové vozy, provozované na té které trati, a to i v mezinárodní dopravě. Všímá si i lokomotiv pro nákladní dopravu a posun. Vše s ohledem na specifi ka té které tratě či regionu, protože všeobecně používaná vozidla jsou zmíněna již v úvodní části. Nejvýznamnější složkou pro čtenáře budou však nepochybně fotografie železničních vozidel i dalších drážních zařízení, z jejichž popisu je vždy patrné, o jaký záběr jde. Stejnou funkci jistě splní i otisky železniční mapy s územním členěním železnic, jízdních řádů, grafikonu a dalších pomůcek pro provoz železnice. V závěrečném doslovu je pak zdůrazněná časová aktuálnost textu, sestaveného prevážně v období 2007–2008, která vzhledem k rychle pobíhajícím změnám železnice může být předběhnuta následnou aktuální skutečností.208 barevných stran, přes 350 obrázků a jiných dokumentů na křídovém papíře. Velikost knihy A4, barevné provedení, knižní vazba s oblým hřbetem a záložkou.

Cena: 799 Kč s DPH (21%)
© Saxi.cz
Kopírování a jakékoliv šíření obsahu tohoto portálu je bez souhlasu administrátorů výslovně zakázáno!