Knihy » 20 let železnice v Pražské integrované dopravě

Zboží:
20 let železnice v Pražské integrované dopravě

Kniha velikosti A4 s tvrdou vazbou popisuje na 192 barevných stranách nejen historický vývoj zapojení železnice do PID, ale zaměřuje se též na historii samotné železnice na území obsluhovaném PID v období let 1992 – 2012. V úvodu publikace je čtenář seznámen se stručným vývojem železnice na území Prahy a v nejbližším okolí. Největší část publikace pak tvoří popis jednotlivých změn v oblasti integrace železnice do PID, modernizace infrastruktury, vozidlového parku i změn v jízdním řádu. Tyto změny jsou seřazeny po jednotlivých letech. Následuje rámcový nástin možného budoucího vývoje. V závěru knihy jsou krátce představena typická železniční vozidla využívaná v PIDu a úplně na konec je prezentováno několik statistik a grafů týkajících se železnice v PID. Publikace je doplněna mnoha fotografiemi.

Cena: 595 Kč s DPH (15%)
© Saxi.cz
Kopírování a jakékoliv šíření obsahu tohoto portálu je bez souhlasu administrátorů výslovně zakázáno!